Первісне суспільство на території України

Коротко та головне про первісне суспільство на українських землях. ЗНО

 

Найдавніші люди –  архантропи, з’явилися на те­риторії України під час раннього палеоліту (1 млн – 150 тис. рр. до н. е.). Жили стадами, мали примітивні знаряддя праці (ручне кам’яне руби­ло), займались збиральництвом. В Україні відо­мо близько 30 стоянок архантропів (Королеве, Лука-Врублевіцьке, Амвросіївка тощо).

 

На середній палеоліт (150 тис. – 35 тис. рр. до н. е.) припадає доба зледеніння. На зміну архантропам прий­шли неандертальці, які навчились використовувати во­гонь, суттєво вдосконалили знаряддя праці (скребла, вістря для списів), займались полюванням, мали одяг та будували житло. В Україні відомо понад 200 стоянок.

У пізньому палеоліті (35 тис. – 11 тис. рр. до н. е.) з’являються кроманьйонці (людина розумна, або Homo sapiens). Значно переважали попередні види за рівнем інтелектуального розвитку, мали зв’язне мовлення, що прискорювало обмін інформацією та накопичення досвіду. Відомо понад 100 знарядь праці, жили у зем­лянках та напівземлянках. Зміни у суспільному ладі: замість стада – родова община з домінуванням матрі­архату. Зароджується мистецтво, примітивні релігійні уявлення (анімізм, фетишизм, магія, тотемізм). Відо­мою пам’яткою цього періоду в Україні є Кам’яна мо­гила під Мелітополем.

Мезоліт (10 тис. – 6 тис. рр. до н. е.) – флора і фауна набувають сучасного вигляду. Серед занять – рибаль­ство. Починає використовуватися перший механічний пристрій — лук та стріли. Відбувається одомашнення тварин (собака, свиня). В Україні відомо до 1 тис. по­селень цього періоду.

Неоліт (6 тис. – 4 тис, рр. до н. е.) – перехід від прив­ласнюючих до відтворюючих типів господарювання – неолітична революція. Людина починає займатися землеробством та скотарством, відбувається перехід до осілого способу життя. Винайдено нові способи виготовлення знарядь праці (шліфування, свердління) та нові види виробництва (гончарство, ткацтво).

В енеоліті (4 тис. – З тис. рр. до н. е.) з’являються перші знаряддя праці, що виготовлені з металу (мідь). Завер­шується перший суспільний поділ праці. Родова общи­на стає патріархальною та зазнає кризи, викликаної по­явою елементів приватної власності, започаткуванням майнової та соціальної нерівності. В цей час на терито­рії України проживали розвинуті племена, що належа­ли до трипільської археологічної культури.

Бронзовий вік (2 тис. рр. до н. е.) характеризується появою першого штучного металу – бронзи (сплав міді та олова). Поглиблюється криза родоплемінних відно­син. Родову общину змінює сусідська, формуються між­племінні союзи, що згодом починають складати перші протодержавні утворення. Людина винаходить колесо, активно розвивається торгівля.

Залізний вік (1 тис. рр. до н. е.) приніс із собою вико­ристання заліза, відбувся другий суспільний поділ пра­ці – виокремлення ремесел. Формуються народи, наз­ви яких збереглися в історичних джерелах.

Дати:

VI – IV тис. до н. е. – неолітична революція.

IV – III тис. до н. е. – час існування племен трипільської куль­тури на території України.

Запам’ятайте:

Антропогенез – частина біологічної еволюції, яка приве­ла до появи людини розумної, виділення її зі світу тварин та формування сучасного фізичного типу людини, започаткування трудової діяльності, мови.

Археологічна культура – сукупність матеріальних пам’я­ток, знайдених на певній території, що належать до однієї епохи та мають спільні риси.

Трипільці – носії однієї з найбільш розвинутих давньоземлеробських культур енеоліту. В Україні відкрито більш ніж 1 тис. пам’яток цієї культури (Середня Наддністрянщина, Надпруття і Надбужжя, Наддніпрянщина). Створювали влас­ні протоміста з населенням понад 15 тис. осіб.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Guru.net.ua
Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: