Розквіт Київської Русі. Запровадження християнства

Коротко та головне про Розквіт Київської Русі за Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Хрещення Київської Русі. ЗНО

 

Посилення і розквіт Київської Русі відбулися за часів правління Володимира Великого та його сина Ярослава.

Володимир Великий (980 – 1015) завершив збирання слов’янських земель навколо Києва (приєднав Червону Русь, Закарпаття, Корсунь), а сама Русь перетворила­ся у найбільшу державу тогочасної Європи з територі­єю понад 800 тис. квадратних Кілометрів та населен­ням близько 5 млн. З метою підвищення авторитету великокняжої влади та посилення централізації дер­жави провів низку реформ:

  • релігійна;
  • адміністративна (зміна кордонів між князівствами за територіальним принципом, їх очолювали або його сини, або найбільш віддані воєводи);
  • військова;
  • фінансова (почав карбувати власну монету – злотники та срібники);
  • судова («Статут про церковні суди та десятини»).,

У системі заходів, спрямованих на зміцнення Київської Русі, особливе місце посідала релігійна реформа. Спо­чатку князь спробував піднести авторитет язичниць­ких богів, для чого у Києві було споруджено святилище-пантеон на чолі з Перуном. Ця спроба завершилась невдало і у 988 р. Володимир приймає рішення прий­няти як державну релігію візантійсько-православний варіант християнства. Християнізація Русі не тільки зміцнила позиції князя, але й дозволила підвищити її міжнародний авторитет, сприяла стрімкому розвит­ку освіти і культури.

За часів Володимира Русь вдало протистояла набігам кочовиків, підтримувала відносини з Візантією, Свя­щенною Римською імперією, королівствами Польщі, Угорщини, Чехії. Князь започаткував практику динас­тичних шлюбів.

Розквіт Русі тривав і у період правління Ярослава Мудрого (1019 – 1054). Певний час Ярослав правив разом зі своїм братом Мстиславом, утворивши своєрідний дуумвірат, а після смерті останнього (1036) став одно­осібним правителем держави. Серед його основних до­сягнень:

  • масштабне будівництво культових споруд (тільки у Києві нараховувалося понад 400 церков);
  • створення першого рукописного збірника законів «Руська правда»;
  • розвиток книгописання та заснування першої біблі­отеки;
  • створення першого літопису (1037-1039);
  • заснування окремої Київської митрополії (1051).

У роки правління Ярослава були остаточно розбиті пе­ченіги. Будучи сам одружений на шведській принцесі, він вдало використовував політику шлюбної диплома­тії, через що став відомим як «тесть Європи». Його донь­ка Анна навіть певний час була королевою Франції.

Дати

988 р. – хрещення Русі.

1037 р. – будівництво у Києві Софійського собору на честь перемоги над печенігами.

Запам’ятайте

Християнство – одна з трьох світових релігій (поряд з ісла­мом і буддизмом). Має три основні напрями – католицизм, православ’я, протестантизм, а також безліч сект. Спільним для всіх напрямів християнства є віра в Ісуса Христа як Бо­голюдини, рятівника (месію) світу. Християнство виникло в І ст. н. е. у східних провінціях Римської імперії.

Десятинна церква – церква, збудована в Києві напри­кінці X ст. її вважають першою кам’яною церквою Давньої Русі. Вона була зведена та утримувалась за рахунок деся­тої частини прибутків князя – десятини (що і пояснює наз­ву храму).

Іларіон (XI ст.) – київський церковний діяч і письменник, перший митрополит з руських (1051), автор видатного цер­ковно-богословського твору «Слово про закон і благодать». Відстоював незалежність руської церкви від Візантії.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Guru.net.ua
Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: