Скіфо-сарматська доба на території України

Коротко та головне про Скіфо-сарматську добу. Античні міста-держави. ЗНО

 

Першим кочовим народом раннього залізного віку, на­зва якого збереглася в історичних джерелах, були кім­мерійці (IX-VII ст. до н. е.). Про них у своїх творах згадували Гомер, Геродот, Страбон. Походження досте­менно не відомо. Напевно мали індоєвропейське корін­ня. Займали території між Дністром та Доном. Вміли виготовляти залізо з болотяної руди. Основне заняття – скотарство, особливих успіхів досягли у конярстві. Здій­снювали часті військові походи. Будували добре укрі­плені городища. Централізованої держави не мали, залишившись на рівні міжплемінного союзу. Частина кіммерійців, що мешкали у Криму, відома давнім істо­рикам як таври.

Кіммерійці та таври із часом були витіснені скіфами або сколотами (VII-III ст. до н. е.). Це були войовничі племена індоіранського походження, які у свою чергу поділялися на кілька груп: скіфи-орачі; скіфи-скотарі; царські скіфи (воїни).

Наприкінці V ст. до н. е. скіфам вдалося створити влас­ну державу на чолі з легендарним царем Атеєм. Дер­жавне утворення скіфів становило своєрідну «варвар­ську демократію», оскільки влада царя обмежувалася радою скіфських племен та зборами воїнів. Високого рівня розвитку у скіфів досягло військове мистецтво (луки, мечі-акінаки, кинджали, сокири). У мистецтві — звіриний стиль. Суворо дотримувались варварських традицій. Своїх царів та найбільш видатних воїнів хо­вали у курганах. Основними джерелами з вивчення скіфів є твори Геродота, римських істориків, археоло­гічні знахідки.

Ще одним народом індоіранського походження, що меш­кав в українських землях, стали сармати, або савромати (III ст. до н. е. – III ст. н. е.). Згадки про сарматів можна знайти у Полібія, Плінія Старшого, Птолемея. Серед сарматських племен найбільш відомими були алани, аорси, роксолани, язиги. У сарматів зберегли­ся залишки матріархату. Сарматські жінки володіли зброєю, брали участь у війнах. Вважається, що саме сарматські жінки були прототипами амазонок. Серед занять: скотарство, полювання, ремесла. Основу сар­матського війська складала важкоозброєна кіннота та піхота. У IV ст. сарматські племена були витіснені та частково асимільовані готами і гунами.

Германські племена готів у сер. III ст. вторглися на те­риторію Північного Причорномор’я та заснували Гот­ське королівство, яке у IV ст. досягло свого розквіту при королі Германаріху. Проте у 375 р. воно було розгром­лене племенами гунського союзу, що створили власну державу.

Із VII ст. до н. е. розпочалася грецька колонізація Північного Причорномор’я та Криму. Її обумовили демографічні, аграрні, торговельні, сировинні, військові та соціальні чинники. Перше поселення виникло на ос­трові Березань — Борисфеніда. Згодом виросли Ольвія, Тіра, Пантикапей, Херсонес тощо. За винятком Боспорського царства, поліси були рабовласницькими респу­бліками. У їх розвитку виділяють такі періоди:

  • грецький (VII – І ст. до н. е.);
  • римський (І ст. до н. е. – IV ст.);
  • візантійський (IV – VII ст.)

Дати:

IV – VI ст. — Велике переселення народів

Запам’ятайте:

Пектораль – давня дорогоцінна прикраса, що одягалася на шию та закривала груди і плечі.

Гуни – племена монголо-тюркського походження, які стали каталізатором Великого переселення народів. Після смер­ті свого наймогутнішого правителя Атілли (453 р.) гунська держава розпалася.

 

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Guru.net.ua
Додати коментар

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: